Cena

Knihou se snažíme spolufinancovat naše veřejně prospěšné činnosti v oblasti podpory produkce místních potravin a ekologického zemědělství, proto si můžete zvolit cenu a tím i příspěvek naší činnosti:

 
Kupující: 199,- Kč (cena pokrývající náklady a 40,- Kč příspěvek na veřejně prospěšné aktivity naší organizace)
Podporovatel: 250,- Kč (cena pokrývající náklady a 90,- Kč příspěvek)
Sponzor: 299,- Kč (140,- Kč příspěvek), pro sponzory drobný dárek
.
 

Při zasílání poštou bude k ceně připočítáno ještě poštovné v částce cca 60,- Kč (dle platného ceníku České pošty), jinak je možný osobní odběr na adrese Sokolovská 129/50, 186 00 Praha 8.

.